نمایش یک نتیجه

ابزار و وسایل کار

قالب فشاری ۳ عددی برف

18,000 تومان

ابزار و وسایل کار

قالب فشاری آفتابگردان

15,000 تومان

ابزار و وسایل کار

قالب فشاری آفتابگردون

15,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و وسایل کار

قالب فشاری برگ

15,000 تومان

ابزار و وسایل کار

قالب فشاری پروانه(فوندانت)

15,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و وسایل کار

قالب فشاری حیوانات ۴تایی

7,000 تومان

ابزار و وسایل کار

قالب فشاری قلب ۳ عددی

15,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و وسایل کار

قالب فشاری کنگره ای

15,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و وسایل کار

قالب فشاری گل مینا

13,000 تومان
21,000 تومان