نمایش یک نتیجه

قیف های سیلیکونی با قابلیتهای جدید وارد بازار شده است از جمله قابلیتهای آنها مقاوم به حرارت میباشد که نسبت به قیفهای قبلی به گروا و سرما مقاومترند.مخصوصا در زمان حلوا کاری به گرمای حلوا مقاوم میباشد و در خامه کاری نیز مقاوم به سرما

انواع قیف

قیف سیلیکونی

15,000 تومان