نمایش یک نتیجه

آبشار سرد یا همان آبشار که در گویش عوام معروف است جزئی از گروه وسایل آتش بازی در لوازم قنادی است که جهت برگزاری مراسمات مختلم اعم از تولد، افتتاحیه، عروسی، مسابقات ورزشی، اختتامیه در داخل سالن و یا خارج سالن بسیار استفاده می شود. از آن جهت به این وسیله، آبشار سرد می گویند که درجه حرارت این وسیله جهت استفاده نزدیک به انسان مناسب می باشد و آسیبی در صورت استفاده صحیح به کسی نمی رسد. این وسیله از نظر مدت زمانی سوختن و حجم آتش دسته بندی می شوند.

آبشارسرد واقعا سرد نیست!

این فواره ها کاملا امن هستند و جرقه های آتش زا و مشتعل ندارند . مهمانان شما کاملا مبهوت زیبایی این درخشش ها خواهند شد . آبشارسرد در واقعا نسل جدیدی از آتش بازی است . اگر در خانه یا فضای بسته با روشن کردن آن ها مخالفت کردند ، کافیست به آن ها این اطمینان را بدهید که این وسیله، نسل جدیدی از افکت های نورافشانی است و جز آتش بازی های گرم به حساب نمی آید . در آبشار سرد ، نه خبری از انفجار و مواد منفجره است و نه سر و صدا ، دود و بوی آزار دهنده . 

آبشار

آبشار

9,000 تومان

آبشار

آبشار

12,000 تومان

آبشار

آبشار

10,000 تومان