نمایش یک نتیجه

با وسعت گرفتن کار شیرینی پزی و کیک پزی و تزیین بروز کیکهای فندانتی رنگهای پودری متنوعی نیز پا به بازار گذاشته اند از جمله رنگ پودری ها ی خوراکی که به خمیر فندانتها رنگ و جلوه فراوانی میدهند . یکی از این رنگهای پودری که مصرف بیشتری دارد رنگ پودری طلایی میباشد که بواسطه آن فندانتها را برنگ طلایی رنگ امیزی میکنند.

در انبار موجود نمی باشد

ابزار و وسایل کار

رنگ پودری طلایی ۱۰گرمی

25,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
165,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
25,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

رنگ پودری

رنگ فو قرمز (fo)

79,000 تومان