تارت گرد مجلسی

9,000 تومان

کد محصول 713
وزن تقریبا 300گرم
تعداددرهربسته حدودا35عدد
نوع شیرین میباشد.