ثعلب مشترک(bicol)

46,000 تومان

وزن هر کیسه 25 کیلو گرم
کد محصول:757
قیمت برحسب هرکیلومیباشد.