سرتاس استیل دسته دار بزرگ

30,000 تومان

این سرتاس سایز بزرگ میباشد.