سرتاس استیل دسته دار متوسط

22,000 تومان

این سرتاس سایز متوسط میباشد.