سرتاس صنعتی

65,000 تومان

سرتاس به قطر 32 سانتی متر و طول 65 سانتی متر

کد محصول: 522