قالب آلمینیومی

2,000 تومان

برای برش خمیر شیرینی خشک کاربرد دارد.