قالب برش آلمانی

1,500 تومان

برای برش خمیر شیرینی خشک کاربرد دارد.

کد محصول: 389