قالب تفلون گرد لبه کنگره دار ارتفاع بلند

13,000 تومان

مخصوص پخت انواع کیک