قالب فشاری کنگره ای

15,000 تومان

کاربردی برای قالب زدن انواع خمیر شیرینی.