قالب پنجره ای بسته ای

12,000 تومان

قالب پنجره ای در 4 شکل مختلف مخصوص شیرینی های نشاسته ای و پنجره ای میباشد. عمق قالب ها 2 سانتی متر میباشد