قالب ژله باب اسفنجی بزرگ

7,000 تومان

قالب ژله فوق به طول 25 سانتی متر و عرض 16 سانتی متر و عمق 3.5 سانتی متر می باشد.

کد محصول: 343