قالب ژله گل رز

5,000 تومان

رنگ صورتی آن موجود میباشد. برای قالبی درآوردن برنج نیز مناسب است.