قالب ژله گل رز

6,000 تومان

رنگ صورتی آن موجود میباشد. برای قالبی درآوردن برنج نیز مناسب است.