قالب کمربندی گرد بزرگ

28,000 تومان

در سه سایز کوچک،متوسط و بزرگ موجود است.