قالب کمربندی گرد متوسط

26,000 تومان

در سه سایز کوچک،متوسط و بزرگ موجود است.