قالب کمربندی گرد ۳ تیکه

82,000 تومان

هر 3 قالب گرد و با قطر های متفاوت میباشند.