مایه خمیر فریمان ۱۰ کیلویی

290,000 تومان

مایه خمیر 10 کیلویی.

کد محصول: 537