مایه خمیر ۱۰۰گرمی گل مایه

2,500 تومان

خمیر مایه 100 گرمی مخصوص کارگاههای کوچک