مروارید سفید(صدفی)

15,000 تومان

(مروارید سفید صدفی)
وزن: 50 گرم
سایز متوسط
کد محصول:1186