استفاده از پودرهاي شربت براي افراد سالم ضرري ندارد چون شربت است ولي شربتي است كه از شكر، رنگ و اسانس تهيه شده است. اسانس هم جزو مواردي است كه مجاز شناخته شده است. به هر حال در بيشتر مواد غذايي‌اي كه در بازار وجود دارد كم‌ و بيش از رنگ و اسانس استفاده شده است. اين رنگ‌ها و اسانس‌ها توسط سازمان‌هاي بين‌المللي غذا و دارو، استاندارد و… آزمايش شده و به تاييد رسيده است. بنابراين استفاده از آنها ضرري ندارد مگر اينكه در مصرف‌شان زياده‌روي شود. ضمن اينكه افرادي كه از ناراحتي‌هاي كليوي، ديابت، ناراحتي‌هاي گوارشي، حساسيت، آلرژي و… رنج مي‌برند بهتر است از اين مواد استفاده نكنند