چاقوی برش دندانه صاف

22,000 تومان

چاقوی برش برای صاف کردن خامه دور کیک نیز کاربرد دارد.

کد محصول: 423