چاقوی برش کیک و شیرینی دندانه ریز

22,000 تومان

چاقوی برش به طول 47 سانتی متر میباشد.

کد محصول: 422