قالب فشاری پروانه(فوندانت)

15,000 تومان

کدمحصول:422

کاتر مخصوص خمیرفوندانت وخمیرهای شیرینی

سه سایز دریک بسته