کارد صافی

19,000 تومان

به راحتی میتوان خامه روی کیک را توسط کارد صافی صاف کرد.

کد محصول: 133