کپسول حلوا مشکی

8,000 تومان

در یک بسته ی 20 تایی معادل 400 برگ کپسول عرضه میشود.