Tag Archives: فوت اقوام

چرا حلوا و خرمای مجلسی آماده؟

تهیه حلوا  مجلس ختم و همچنین خرمای مجلسی همیشه جزو بخش های سخت مجالس ترحیم و یا یادبود است. مخصوصا هنگام مراسم ترحیم با اندوهی که پس از درگذشت عزیزان بر انسان تحمیل می شود انجام کارهای ساده نیز بسیار دشوار است. از این رو می توان از خرما مجلس ترحیم و حلوا مجلس ترحیم […]